fbpx

У чому полягають періодичні навчання з охорони праці?

Згідно з Трудовим кодексом, кожен роботодавець зобов'язаний забезпечити своїх співробітників безпечними та гігієнічними умовами роботи. Це також включає необхідність навчання співробітників основам охорони праці. Однак варто пам'ятати, що інформація, яка передається на вступних курсах, без відповідного оновлення швидко забувається. Тому початкове навчання з охорони праці, яке проходить кожен працівник при початку роботи на новому місці, ніколи не повинно залишатися єдиним в цій галузі.

Охорона праці на малих підприємствах

Особи, які здійснюють діяльність у формі індивідуального підприємництва, фактично не зобов'язані дотримувати загальні інструкції з охорони праці, навіть якщо їм у бізнесі допомагає близький родич. Ситуація змінюється, коли підприємець вирішує найняти співробітника на підставі трудового договору. Це момент, коли він починає підпадати під норми, пов'язані з охороною праці.

Обов'язки роботодавця

Перед тим як співробітник розпочне роботу в даній компанії, він повинен пройти так зване вступне навчання, котре знайомить його з інформацією про ризики та процедури, пов'язані з конкретною посадою. В майбутньому обов'язковими є додаткові навчання, спрямовані на закріплення знань в цій області і також ознайомлення з можливими змінами. Періодичні навчання з охорони праці залежать передусім від посади в компанії та категорії небезпеки, пов'язаної з конкретною діяльністю.  

Періодичне навчання проводиться не рідше:

  • Раз на рік для працівників, які займають посади робітників, які характеризуються підвищеним рівнем ризику нещасних випадків,
  • раз в три роки для працівників на звичайних робочих місцях,
  • раз в п'ять років для керівників, бригадирів, технологів, інженерів, конструкторів машин і технічного обладнання, спеціалістів з охорони праці, осіб, котрі піддаються ризикам для здоров'я, пов'язаним з виконуваною діяльністю,
  • раз в шість років для працівників на адміністративних та офісних посадах,

Працівники адміністративного персоналу не зобов'язані проходити періодичне навчання, якщо виконувана ними діяльність відноситься до третьої групи ризику.

Служба охорони праці та техніки безпеки

Норми, що діють з 1 січня 2019 року, також передбачають деякі зміни в області створення служби охорони праці, яка займається консультаційною та контрольною діяльністю в галузі безпеки та гігієни праці. Протягом багатьох років такий обов'язок лежить на підприємці, який наймає більше 100 співробітників. Якщо він наймає до 10 співробітників, власник, який має навчання з охорони праці, може проводити такі курси самостійно. Те саме стосується випадку, коли наймають до 20 осіб, але лише за умови, що характер виконуваної діяльності не відноситься до третьої групи ризику. У цьому випадку навчання повинно бути доручено зовнішній компанії, яка проводить навчання в галузі охорони праці.

Слід розглядати навчання в галузі охорони праці не як необхідність, а як обов'язок, що випливає з відповідальності власника підприємства за його співробітників. Якщо ми ставимось до них добросовісно та відповідально, тим безпечніше для наших співробітників і для нас, як власників.