Dzisiaj kolejna grupa naszych kursantów zakończyła kurs na operatorów wózków unoszących. By obsługiwać tego typu wózki, nie są wymagane uprawnienia UDT, ponieważ wózki te są tak skonstruowane, że mogą unieść ładunek maksymalnie na wysokość 30 cm.

Niemniej zgodnie z przepisami kodeksu pracy, pracodawca nie może dopuścić pracownika bez przeszkolenia i zapoznania z zagrożeniami jakie czyhają na nowego pracownika. Na szkoleniu adepci uczyli się ,,wykręcać” ósemki oraz dobrych nawyków w zakresie bezpiecznej obsługi wózka i bezpiecznego składowania.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu ze szkolenia poniżej: